Fuste

Fuste, Construção Civil, Braga.

 

Projektowanie

Biuro projektowe Fuste, Lexarq  - Arquitetura, Lda. odpowiada za opracowywanie projektów architektonicznych i koordynowanie projektów branżowych, obejmujących różne sektory rynku i różne rodzaje inwestycji. Specjalizująca się w handlu, usługach, logistyce i przemyśle, firma z siedzibą w Portugalii działa na polskim rynku wykorzystując solidne know-how i ekspertyzę polskiego zespołu.

Współpraca architektów z lokalnymi zespołami inżynieryjnymi gwarantuje klientom wysoką sprawność realizacji i całkowitą kontrolę nad budżetem. 


 

Budownictwo

Od 1991 roku działalność prowadzona jest przez Fuste, S.A. z siedzibą w Portugalii i biurami w Bradze i Lizbonie. W Polsce ten sam rodzaj usług i relacji z klientami zapewnia spółka Fuste Polska, która posiada swoje biura w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Toruniu. 

To właśnie dzięki tym spółkom, Grupa jest liderem na rynku retail w Portugalii i Polsce.  


 

Zarządzanie i zakup wyposażenia

Grupa zaopatruje w wyposażenie podmioty na międzynarodowym rynku za pośrednictwem Central de Compras Fuste, S.A. (Portugalia), Fuste Management (Polska) i Gesfuste Colômbia SAS (Kolumbia). 

Centralizacja zakupów pozwala Fuste na osiągnięcie dużego potencjału negocjacyjnego i uzyskaniu efektu synergii, co przynosi duże korzyści naszym klientom.  


 

Utrzymanie i eksploatacja

Usługi utrzymania technicznego nieruchomości i monitorowania obiektów handlowych stanowią część oferty Grupy Fuste, która opiera się na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze nad pracami i na eksploatacji budynków. Zarządzanie i eksploatacja obiektów pomaga w ukończeniu procesu projektowania i budowy. Usługa ta jest dostępna w Portugalii, za pośrednictwem Gesfuste S.A., oraz w Polsce (Fuste Polska). 

 

Zarządzanie energią

Fuste Energy Lda. to podmiot Grupy zajmujący się zarządzaniem energią powierzchni handlowych. Opracowujemy projekty maksymalizacji efektywności energetycznej budynków, w tym również dla tych już istniejących, w których potrzebne są zmiany. Fuste Energy działa zarówno w Portugalii jak i w Polsce.

 

Nieruchomości

Grupa Fuste opracowała, równolegle z innymi działalnościami, spójny portfel długoterminowych inwestycji w nieruchomości. Portfolio Grupy jest podzielone na Portugalię i Holandię. Portfel inwestycyjny Grupy Fuste jest dywersyfikowany ze względu na różne sektory rynku, w tym nieruchomości w handlu detalicznym, usługi, logistykę i sektor motoryzacyjny.