Fuste

Fuste, Construção Civil, Braga.

 
Jakości i Bezpieczeństwa
Nasza Polityka

Polityka jakości i bezpieczeństwa odzwierciedla naszą strategię dotyczącą zaangażowania pracowników w spełnianie wymagań, mając na uwadze zadowolenie klienta i promowanie ciągłego doskonalenia wyników firmy.

Nasza polityka opiera się na następujących zobowiązaniach:

  1. Kierowaniu naszych działań w kierunku ścisłego spełnienia warunków umownych, wykorzystując najlepsze procesy w celu zagwarantowania jakości;

  2. Wykonywaniu sprawnych, szybkich i spersonalizowanych usług dla naszych klientów, aby uzyskać najwyższy stopień zadowolenia;
  3. Dążeniu do ciągłego doskonalenia umiejętności i kompetencji naszych pracowników w celu promowania ich wartości zawodowej i osobistej;
  4. Promowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla naszych pracowników i współpracowników, dążąc do minimalizacji ryzyka ludzkiego i materialnego, zapobiegając wypadkom wynikającym z rozwoju naszej działalności;
  5. Przestrzeganiu przepisów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych wymagań dotyczących prowadzonych działań;

  6. Przyczynianiu się do zwiększania wydajności firm, które z nami współpracują.